Thứ Năm, 15 tháng 9, 2005

Chuẩn hóa .NET Framework

Standard ECMA-335 - Common Language Infrastructure (CLI)
Chuẩn để các ngôn ngữ có thể nói chuyện với nhau
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-335.htm

Mono
Dự án được xây dựng theo chuẩn ECMA-335 với mục đích để các chương trình viết bằng .NET có thể chạy trên các máy khác nhau hệ Unix-based
http://www.mono-project.com/ASP.NET

Grasshopper
Các chương trình được biên dịch bằng Mono có thể được biên dịch lại bằng Grasshopper thành các file thực thi nhị phân Java. Điểm mạnh nhất của Grasshopper là tích hợp trực tiếp vào Visual Studio.NET. Có nghĩa là các tín đồ VS.NET có thể viết chương trình cho Linux trực tiếp từ VS.NET IDE
http://dev.mainsoft.com/

Chrome
Một dự án tương tự như GrassHoper nhưng sử dụng ngôn ngữ Object Pascal. Đã được thương mại hóa nên rất mạnh có đầy đủ những tính năng của Microsoft C# và VB.NET
http://www.chromesville.com/

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2005

Năm học mới : Những thử thách mới

Cả một tuần bận rộn, lu bu những công chuyện chuẩn bị cho năm học mới
1. Tham gia hội thảo tại quảng trưởng tỉnh Đồng Nai 2/9
Dẫu biết rằng những lời mình nói cũng không hề có tác động đến những nhà lãnh đạo tỉnh. Tuy nhiên mình cũng đã cố gắng hết sức để truyền lại những kinh nghiệm và suy nghĩ của mình cho những học sinh, sinh viên đàn em đi sau. Trình bày xong thì nhận được một tràng pháo tay quá lớn, thấy thật là vui.
2. Xếp hạng 31/40 trong lớp KSTN
Thấy hơi buồn vì điểm tụt dốc thê thảm. Tuy nhiên sự trả giá là xứng đáng vì đổi lại điều đó là những sản phẩm, những kinh nghiệm, những cảm giác rất đẹp trong đời sinh viên
3. Năm học mới : Thách thức mới
Mục tiêu
- Học tốt các môn + trả nợ 3 môn
- TOEIC > 6000
- Hoàn thành sản phẩm AutoSubmit là kết hợp các môn
o Phân tích thiết kế hệ thống
o Đồ họa máy tính
o Trình biên dịch
o Đồ án môn họa
o Công nghệ : OpenGL, RSS, COM…
- Vượt qua vòng loại quốc tế tại IRAN

Facebook Twitter Hot! Delicious Digg Favorites More