Thứ Tư, 31 tháng 8, 2005

Bước vào thế giới Microsoft

Lập trình Windows đã được ba năm nhưng có lẽ vẫn chưa hiểu hết được nền tảng cũng như các công nghệ của Microsoft xây dựng cho hệ điều hành này. Hôm nay tình cờ có dịp tìm hiểu về một công nghệ của Microsoft. Tự hỏi rằng những công nghệ đó được xây dựng như thế nào? Thế là quá trình tìm hiểu về Microsoft Technology được bắt đầu.
1. Nền tảng Windows
Vẫn là các hàm API. Mọi thao tác hệ thống đều truy xuất qua các hàm này.
2. Công nghệ COM : xương sống của Windows
Không nhớ từ thời nào đó, Microsoft nảy sinh suy nghĩ làm thế nào để các ứng dụng tương tác với nhau một cách dễ dàng. Thế là COM ra đời, sau đó phát triển lên DCOM, COM+, ActiveX
3. Hầu hết công nghệ Microsoft đều bắt đầu COM
Hầu hết công nghệ Microsoft đưa ra đều có thể được truy xuất qua giao tiếp COM từ Internet Explorer, Speech, Microsoft Office... Ngoài ra còn rất nhiều các hãng khác đều cũng phát triển sản phẩm mình theo chuẩn này như : Adobe, Macromedia... Đơn giản bởi một điều họ muốn các ứng dụng khác có thể tương tác với sản phẩm của họ một cách dễ dàng.
4. Thế giới của Microsoft
Hiểu được đến đây thì cũng đã đến lúc chúng ta có thể hoàn toàn làm chủ được các công nghệ của Microsoft. Làm thế nào ư, hãy theo các bước sau:
- Khi nghe về một công nghệ của Mic, hãy viếng thăm trang chủ của họ
- 90% công nghệ này sẽ hỗ trợ COM và thường thì sẽ có SDK kèm theo. Đọc các ví dụ minh họa sẽ giúp bạn làm quen với các công nghệ này. Kiến thức về COM là rất cần thiết
- Nên thường xuyên viếng thăm trang chủ của Microsoft để có thêm thông tin về các công nghệ mới của họ.
Với những kiến thức về COM, chắc chắn bạn sẽ phát triển ra được những sản phẩm can thiệp trực tiếp vào hoạt động của Windows : Một chương trình giám sát các hoạt động của Internet Explorer hay kiểm soát các sự kiện trong Word, và đến tất cả những thứ bạn thấy được trên màn hình. Tất cả đều làm được thông qua giao tiếp COM

Tài nguyên
Công nghệ của Mic: http://msdn.microsoft.com/developercenters
Tạo menu cho IE : http://www.euromind.com/iedelphi/
Tạo menu cho Word, Excel : http://www.add-in-express.com/add-in-delphi/
Kiểm soát mọi thứ trên màn hình : http://www.microsoft.com/enable/
Chương trình Vox : http://www.sharewaregenie.com/VoxxPage.php&ei=O9oVQ52JI828YKrb8OAI

4 nhận xét:

Anonymous nói...

Interested in profitable business? Learn more at our site on profitable business.

Anonymous nói...

This is interesting, I've been looking around to get some ideas for our blog. Haven't started yet. I'm hoping you can give some advise. Here's my topic and website. Please take a look.
casino site/blog. It pretty much covers casino related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

Anonymous nói...

New Orleans media turn to Internet out of necessity
The time is right for biotech investing as healthcare spending is set to double over the next 10 years.
Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a ##carpet cleaning dallas ## site/blog. It pretty much covers ##carpet cleaning dallas ## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a ##carpet cleaning frisco## site/blog. It pretty much covers ##carpet cleaning frisco## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a ##carpet cleaning plano## site/blog. It pretty much covers ##carpet cleaning plano## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a ##carpet cleaning allenD## site/blog. It pretty much covers ##carpet cleaning allen## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a ##stanley steemer## site/blog. It pretty much covers ##stanley steemer## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!


I have a ##stanley steamer## site/blog. It pretty much covers ##stanley steamer## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a ##kiwi carpet cleaning## site/blog. It pretty much covers ##kiwi carpet cleaning## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a ##dalworth carpet cleaning## site/blog. It pretty much covers ##dalworth carpet cleaning## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a ##carpet cleaning## site/blog. It pretty much covers ##carpet cleaning## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a ##Pet Odor## site/blog. It pretty much covers ##Pet Odor## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!


I have a ##Water and Flood Extraction ## site/blog. It pretty much covers ##Water and Flood Extraction ## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a ##Emergency Water Removal## site/blog. It pretty much covers ##Emergency Water Removal## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a ##Water Extraction and Structural Drying## site/blog. It pretty much covers ##Water Extraction and Structural Drying## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a ##carpet flooded## site/blog. It pretty much covers ##carpet flooded## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!
I have a ##flood service## site/blog. It pretty much covers ##flood service## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!


I have a ##emergency water extraction ## site/blog. It pretty much covers ##emergency water extraction ## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!
I have a ##Fire Restoration Cleaning## site/blog. It pretty much covers ##Fire Restoration Cleaning## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a ##Smoke Removal## site/blog. It pretty much covers ##Smoke Removal## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a ##Fire Restoration## site/blog. It pretty much covers ##Fire Restoration## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a ##Smoke## site/blog. It pretty much covers ##Smoke## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!


I have a ##Water Removal## site/blog. It pretty much covers ##Water Removal## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a ##Soot removal## site/blog. It pretty much covers ##Soot removal## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a ##kiwi## site/blog. It pretty much covers ##kiwi## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a ##dalworth## site/blog. It pretty much covers ##dalworth## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)


Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a ##flood service dallas## site/blog. It pretty much covers ##flood service dallas## related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

carpet cleaning services nói...

Hey Great Blog! Need any information on cleaning Check out my web site carpet cleaning services it relates to carpet cleaning services

Đăng nhận xét

Facebook Twitter Hot! Delicious Digg Favorites More