Thứ Ba, 16 tháng 8, 2005

Phát triển MobileMath 0.9b

1. Cấu trúc MobileMath
Gồm 3 gói chính:
- Gói Parser (http://olikurt.de/java/mathematical_expression_parser.php) : Một gói phục vụ cho việc tính biểu thức trong môi trường Java
- Gói Graph (http://www.bk02.net/gpack) : Convert từ dự án Graph Package của mình để chạy trên Java
- Gói giao diện : Gồm tập các form để giao tiếp với người dùng. Kế thừa từ 2 lớp chính : Form (sử dụng các thành phần có sẵn từ MIDP 2.0) & Canvas (tự vẽ toàn bộ)
2. Một số hạn chế của J2ME
- Không hỗ trợ Debug, tốc độ hơi chậm
- Các control đều không có sự kiện, gần như bị đóng chặt, ko thể can thiệp. Người dùng chỉ còn cách xây dựng từ Canvas
3. Tìm được một số website về J2ME hay
http://j2mepolish.org/
http://www.benhui.net/

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Facebook Twitter Hot! Delicious Digg Favorites More