Thứ Tư, 17 tháng 8, 2005

Làm quen với JBuilder

1. JBuilder là một môi trường thân thiện như Delphi
Hỗ trợ RAD, IDE, Debug, cấu hình dự án... Tuy nhiên có một sự khác biệt lớn là JBuilder được xây dựng trên nền tảng JDK của Sun, do đó có một số hạn chế như tốc độ chậm và tất cả các hoạt động phải thông qua Java. Tuy nhiên hầu hết các tính năng có trong Delphi đều có trong JBuilder, Debug là một trong những cái quan trọng nhất.
2. Ứng dụng Java cũng được tạo thành từ các gói
Mỗi gói gồm nhiều class. Có một số dự án được đóng gói thành các package để người dụng có thể import vào và sử dụng thay vì phải viết từ đầu. Khái niệm JavaBean ra đời phục vụ cho mục đích đó, tương ứng với Delphi là các component
3. Integrated Team Development
Là một giao tiếp giữa client/server, thay vì dự án được lưu trên máy cục bộ thì ở đây dự án được lưu ở một máy chủ nào đó. Tất cả các thành viên dự án đều thao tác trực tiếp nơi này, điều này nhằm đảm bảo tính nhất quán của dự án. Một số sản phẩm phục vụ cho vấn đề này
- Concurrent Versions System(CVS)
- Borland TeamSource
- Rational ClearCase
-Microsoft Visual SourceSafe
- StartTeam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Facebook Twitter Hot! Delicious Digg Favorites More