Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2005

Hướng tới Samsung Mobile Games 2005

1. Fix một số lỗi nhỏ, hạn chế bộ nhớ sử dụng, chỉnh sửa hình ảnh
2. Hoàn tất bộ hồ sơ gồm các tài liệu
- Bản đăng kí & Mô tả sản phẩm
- Hướng dẫn sử dụng : Hic, cái này tiêu tốn khá nhiều thời gian. Cuối cùng chọn phương án cắt ảnh dán vô cho lẹ.
- Chương trình & Source Code
- File Gif động : Lấy mấy cái file ảnh ghép lại thành Gif luôn


Hình ảnh thành quả của 20 giờ làm việc liên tục trong 3 ngày 16-18/8/2005

3. Thiết kê Website cho sản phẩm
- Trang chủ : http://www.bk02.net/mobilemath
- Phát hành sản phẩm theo giấy phép GPL
- Hoàn chỉnh việc đăng kí ở Sourceforge
http://sourceforge.net/projects/mobilemath

2 nhận xét:

Anonymous nói...

This is very impressive. Does program have shortkey for common functions?

Ngôn nói...

Yes. Of course it has, but I doesn't include in the guide. Don't consider about it because MobileMath 1.0 will soon be available in a few days.

Đăng nhận xét

Facebook Twitter Hot! Delicious Digg Favorites More