Thứ Hai, 15 tháng 8, 2005

Lập trình trong Linux với Borland Kylix

  1. Tìm hiểu về cách cài đặt Kylix trong Linux, tuy nhiên đã cài vô được rồi những không chạy
  2. Tìm thêm tài liệu trên Internet để khắc phục lỗi, mới biết được Borland đã ngừng không hỗ trợ cho Kylix mà tập trung vào .NET
  3. Tìm được sản phẩm CrossKylix tại địa chỉ http://crosskylix.untergrund.net/. Một plugin cho Delphi nhằm biên dịch trực tiếp các file viết bằng Delphi CLX trực tiếp sang file nhị phân chạy trong Linux
  4. Nhận ra rằng cách tốt nhất để xây dựng các sản phẩm cross-platform chính là sử dụng các công nghệ support cross-platform…Tuy nhiên nhược điểm lớn nhất của các công cụ này là không thể truy xuất được vào các hàm API của hệ thống
  5. Đối với cá nhân, các công ty nhỏ lẻ thì việc lập các chương trình truy xuất vào hệ thống là cực kì mất thời gian, lực cũng không đủ. Có lẽ cách tốt nhất là từ giờ sẽ chuyển sang phát triển trên nền tảng công nghệ sẵn có như Java, .NET...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Facebook Twitter Hot! Delicious Digg Favorites More