Thứ Ba, 23 tháng 8, 2005

Các chương trình DeCompiler

Tham dự Mobile Games thấy hầu hết sản phẩm đều biên dịch dưới dạng a.class, b.class, c.class... Thấy cũng hơi kì kì, không biết đây có phải là chuẩn nào đó.

Tự sinh nảy sinh ra ý tưởng khả năng biên dịch file thực thi để lấy lại mã nguồn, trước đây cũng đã từng nghe. Cũng đúng, .NET & Java là ngôn ngữ interpreter, do đó hoàn toàn có thể khôi phục lại mã nguồn. Sau một hồi search trên mạng tìm ra ba công cụ decompiler cực mạnh sau

1. .NET Decompiler
Spices - http://9rays.net/
2. Java Decompiler
Cavaj - http://www.bysoft.se/sureshot/cavaj/index.html
3. Delphi
Source Rescuer - http://www.ems-hitech.com/sourcerescuer/

1 nhận xét:

Anonymous nói...

a.class, b.class, ...
goi la obfuscation

Đăng nhận xét

Facebook Twitter Hot! Delicious Digg Favorites More